Leczenie SM

O SM

SM nie można wyleczyć, jednak istnieje obecnie wiele możliwości terapeutycznych, jak farmakoterapia i rehabilitacja, które wpływają modyfikująco na przebieg choroby lub łagodzą występujące objawy.

Leczenie farmakologiczne modyfikujące przebieg choroby jest dzielone na takie, które jest stosowane w okresie rzutu choroby oraz takie, które jest stosowane przewlekle. Leczenie objawowe i rehabilitacja powinno być rozważane u pacjenta z każdą postacią choroby. Zatem najwięcej możliwości leczenia mają chorzy z postacią rzutowo-remisyjną choroby.

Leki modyfikujące przebieg choroby, immunomodulujące i immunosupresyjne, mają wpływ na przebieg choroby poprzez redukowanie częstotliwości i nasilenia rzutów oraz zmniejszenie ryzyka utrwalenia się niepełnosprawności. Do preparatów stosowanych w ramach Programów lekowych finansowanych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia należą: interferony beta, octan glatirameru, fingolimod, natalizumab.

Schemat leczenia w ramach tych Programów jest następujący:

  • W przypadku rozpoznania postaci choroby przebiegającej z rzutami i remisjami przeprowadzana jest kwalifikacja do terapii - interferonem beta lub octanem glatirameru.
  • Jeśli jednak chory na takie leczenie nie odpowiada, rozważane jest zastosowane fingolimodu lub natalizumabu.
  • Natalizumab może być zastosowany jako lek pierwszego rzutu u chorych z szybko rozwijającą się ciężka postacią stwardnienia rozsianego.

Szczegóły dotyczące możliwości zakwalifikowania się do programu finansowanego przez NFZ uzyskasz tutaj oraz za pośrednictwem infolinii 801 313 333 (połączenie płatne, jak za rozmowę lokalną).

Kolejnym preparatem, zarejestrowanym w br., i dostępnym w naszych aptekach jest fumaran dimetylu. Jest to lek doustny, stosowany bez konieczności hospitalizacji, jednak nie objęty jeszcze programem refundacyjnym.

Leczenie rzutów

W przypadku rzutu SM stosowane są sterydy. Standardem jest ich podawanie w postaci wlewów dożylnych. Mniej polecana jest forma doustna leczenia.

Leczenie objawowe

Bez względu na stopień zaawansowania choroby powinno być brane pod uwagę także postępowanie terapeutyczne, tak farmakologiczne, jak i rehabilitacyjne, które może łagodzić objawy choroby. Istnieje możliwość wpływania praktycznie na wszystkie objawy występujące w przebiegu choroby, w tym spastyczność, męczliwość, zaburzenia funkcji ruchowych, czynności pęcherza moczowego, jelit, seksualne, emocjonalne, poznawcze.

SM to nie tylko korzystanie z opieki medycznej

Należy podkreślić, że losy chorego z SM nie zależą tylko od dostępności do leczenia farmakologicznego, rehabilitacji, czy wsparcia socjalnego. Stwardnienie rozsiane ma być elementem życia. A nie życie dodatkiem do choroby.

Więcej informacji na stronie PTSR

Patronat merytoryczny: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego