IV edycja kampanii SM „Walcz o siebie”

Prezentujemy kolejną odsłonę IV edycja kampanii społecznej „SM – Walcz o siebie”

Kampania ma na celu zmienić stereotypowe poglądy, że osoby z SM nie mogą być aktywne zawodowo i samodzielnie żyć. Bohaterami spotu i plakatów są pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane aktywne życiowo: księgowa, prawnik oraz kobieta opiekująca się dzieckiem.

Spot kampanii: https://www.youtube.com/watch?v=JDTBD_i4l6Q

„W tym roku zdecydowaliśmy się pokazać osoby chore na SM w codziennych rolach społecznych ze szczególnym naciskiem na pracę zawodową. Tym razem, pokazujemy pacjentów z widocznymi dysfunkcjami – osobę na wózku, poruszającą się o kulach, które w zestawieniu z odpowiednimi hasłami wyraźnie pokazują, że wartość człowieka definiuje to, kim on jest, a nie to, jak w danym momencie się, np. porusza” – tłumaczy Malina Wieczorek, pomysłodawczyni kampanii „SM - Walcz o siebie”.

Więcej informacji o kampanii na stronie: http://www.sm-walczosiebie.pl/