Postacie SM

O SM

U każdego pacjenta choroba może przebiegać w inny sposób.

Jednak na podstawie precyzyjnie określonych kryteriów wyróżnia się następujące postacie SM:

  • rzutowo  remisyjna charakteryzująca się występowaniem rzutów (tj. nowych objawów choroby lub szybkim nasileniem się ob­jawów już istniejących) i remisji (całkowitej lub częściowej poprawy). SM rozpoczyna się rzutem u ok. 60% chorych. Atak może trwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy, może mieć charakter zarówno lekki, jak i bardzo ciężki. Podczas remisji stan chorego może wrócić do takiego, jaki był przed pogorszeniem.
  • wtórnie postępująca charakteryzująca się stopniowym narastaniem i utrwalaniem niepełnosprawności. Występuje po zakończeniu fazy rzutowo-remisyjnej. Rozwija się po ok. 10-20 latach od rozpoznania.
  • rzutowo-postępująca charakteryzująca się nakładaniem rzutów na stopniowo postępująca niesprawność.
  • pierwotnie – postępująca charakteryzująca się od początku stopniowym pogarszaniem stanu neurologicznego i sprawności, bez nagłych pogorszeń i remisji. Występuje u ok. 10% pacjentów z SM.

Patronat merytoryczny: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego